Visie

Onze samenwerking met de Taborgroep

Onze schoolvisie is nauw verbonden met de visie van de Taborgroep. De Taborgroep is een netwerk van autonome sociale ondernemingen en scholen. Met zo’n 9000 medewerkers versterken zij elkaar in het waardegericht ondernemen. Ze organiseren diverse netwerkactiviteiten, ondersteunen partners via consultancy, creëren en geven opleidingen en engageren zich in innovatieve projecten.

DYNAMIEK EN BEWOGENHEID

Een sprankelende school die gelooft in de toekomst en vooruitstrevend is. Een school waar een creatieve aanpak centraal staat in een streven naar voortdurende groei, met oog voor vernieuwing en met een open blik op de wereld om ons heen! Wij dagen onszelf dagelijks uit om ook voor uw kind van elke dag een uitdaging te maken!

VERBONDENHEID

School maken doen wij samen met iedereen betrokken bij de opvoeding van uw kind. Wederzijds respect en verdraagzaamheid, vriendelijkheid en openheid, warmte en betrokkenheid... dat zijn de essentiële waarden waar wij voor staan. Zo creëren we samen de beste leerkansen en dragen we met z'n allen bij tot de optimale ontplooiing van uw kind.

VERANTWOORDELIJKHEIDSZIN

We kijken met een positieve blik naar de wereld om ons heen en naar de mensen dichtbij en veraf. We geloven in het goede van iedereen en handelen op een eerlijke en oprechte manier zonder vooroordelen. We leven voor waar we voor staan en stimuleren op deze manier uw kind om zorg te dragen voor zichzelf, voor elk ander mens en voor dier en plant.

ZORGZAAMHEID

Elk kind is uniek, elk kind heeft talenten... dat is steeds ons uitgangspunt om uw kind te laten groeien. Elk kind met de nodige zorg omringen en alle kansen benutten om hun talenten te laten openbloeien, rekening houdend met elke persoonlijke situatie, dat is ons dagelijks engagement. 

KWALITEIT

Ons streefdoel is kwaliteitsvol, hoogstaand onderwijs aanbieden op niveau van elk kind. We geloven heel sterk in de mogelijkheden van elk kind en durven hoge, maar realistische en haalbare verwachtingen te stellen op maat en binnen de mogelijkheden van uw kind. Als professioneel lerarenteam stellen we in elk onderwijsarrangement de persoonsgebonden en de cultuurgebonden ontwikkeling van uw kind centraal. Met ZILL beogen we de brede vorming en de harmonieuze ontwikkeling van al onze leerlingen.